กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯได้เข้าพบท่านทูตสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้เข้าพบท่านทูตสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เนื่องด้วยโอกาสตัดเย็บผ้าไหมไทยให้ท่านทูตสธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวใส่

ในโครงการมหกรรมผ้าไหม 2567 ไหมไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่ 13

โดยท่านผู้อำนวยการ นายมนตรี มาลีพันธ์ุ และท่านรองผู้อำนวยการ นางสาวปราณี มิสกาวัน เป็นผู้นำทีมอาจารย์และนักเรียน นักศึกษาเข้าพบ

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2567 ณ สถานเอกอัครราชทูตลาว

เพื่อทำการเลือกแบบชุด สีผ้า และทำการวัดตัว