กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   อบรมการออกแบบ สร้างหุ้นยนต์ด้วยLego

อบรมเชิงปฏิบัติการอบรมออกแบบสร้างหุ่นยนต์ด้วย Lego โดยสำนักงานวิจัยแห่งชาติ(วช.)

โดยอาจารย์วิศัลยา ทองทับเป็นผู้ควบคลุม นำนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567