กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   วิทยาลัยได้รับการประเมินโครงการสุขาดี มีความสุข

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศานบริหารธุรกิจได้รับการประเมิน โครงการสุขาดี มีความสุข

วันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ขอขอบคุณท่าน ผอ.เอกวิทย์ ธาตุไชย และคณะเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาทำการประเมิน