กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   มูลนิธิอับดุลลอฮ์ อัลนูรี ประเทศคูเวต และคณะพบปะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ตัวแทนจากมูลนิธิอับดุลลอฮ์ อัลนูรี ประเทศคูเวต

และคณะพบปะผูบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ โดย เชคยาม้าล อัชชัฏฏี

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณห้องสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ