ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   โครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2565

 

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ชมรมวิชาชีพการตลาด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
“จัดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสาขากับสถานประกอบการ (พี่สอนน้อง) ประจำปีการศึกษา 2565”