รับสมัครนักศึกษาใหม่
หน้าแรก   /  รับสมัครนักศึกษาใหม่

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 73 หมู่ 9 ถนน มิตรไมตรี แขวง/เขต หนองจอก กรุงเทพฯ 10530

การขอใช้เครื่องแบบนักเรียนและนักศึกษา เครื่องแบบนักเรียนชาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, เครื่องแบบนักเรียนหญิง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ, เครื่องแบบนักเรียนชาย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และเครื่องแบบนักเรียนหญิง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง