นักศึกษา
หน้าแรก   /   นักศึกษา

นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ


ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ปวช.1

118

ปวช.2

132

ปวช.3

132

ปวส.1

34

ปวส.2

42

รวมทั้งหมด

458