SASANA ปันสุข
หน้าแรก   /   SASANA ปันสุข  /   โครงการ SASANA มอบให้ ด้วยห่วงใยและผูกพัน

 

โครงการ SASANA มอบให้ ด้วยห่วงใยและผูกพัน 

กิจกรรมจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ มอบอาหารแห้งให้แก่นักเรียน

และบุคลากรที่ติดเชื้อไว้รัสโคโรนา (Covid - 19)

เพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร