ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ วันภาษาไทยแห่งชาติ

 

โต้วาที วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยทีมพัธมิตรครูนักเรียนทั้งสองฝ่าย

ในญัตติ "พูดภาษาไทยที่ชัดเจน ไม่อินเทรนด์เท่าพูดภาษาวัยรุ่น"

ฝ่ายเสนอ อ.สมชาย มะหะมาน และลูกศิษย์  / ฝ่ายค้าน อ.วิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์ และลูกศิษย์
อ.ทรงสิทธิ์ พุ่มวิจิตร ดำเนินการโต้วาที
จัดโดย สมาชิกชมรมสาขาวิชาชีพการบัญชี  องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ