ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /    องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดคัดลายมือ

 

 

กิจกรรม ประกวดคัดลายมือ
#วันภาษาไทยแห่งชาติ
จัดโดย สมาชิกชมรมวิชาชีพการบัญชี
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ