ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /    องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม ประกวดอ่านบทร้อยแก้ว

 

 

 

กิจกรรม ประกวดอ่านบทร้อยแก้ว
จัดโดย สมาชิกชมรมวิชาชีพการบัญชี
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ