ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ วันแม่แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ รักใดเล่า จะเท่ารักของแม่

 

 

12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
 วันนี้ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00 น.
วิทยาลัยฯ จัดประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ วันแม่แห่งชาติ ภายใต้หัวข้อ
"รักใดเล่า จะเท่ารักของแม่"
จัดโดย สมาชิกชมรมสาขาวิชาชีพการตลาด
องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ