ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   กิจกรรมเลือกประธานชมรมวิชาชีพ

 

กิจกรรมเลือกประธานชมรมวิชาชีพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

1. ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี

2. ประธานชมรมวิชาชีพการตลาด

3. ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4. ประธานชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล