ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ดำเนินการตรวจคัดกรองโควิค -19

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

ได้ดำเนินตรวจคัดกรอง โควิค - 19 ด้วยวิธีการตรวจ ATK

ให้กับ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และร้านค้าในวิทยาลัยฯ

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565