ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจทำความสะอาดวิทยาลัยฯ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่

ให้เข้ามาทำความสะอาดทั่วทั้งวิทยาลัยฯ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคระบาด Covid -16

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ทางวิทยาลัยฯ ขอให้ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และบุคลลทั่วไปปลอดภัยจากโรคระบาด Covid -19