ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   SASANA ปันน้ำใจ สานสายใย สู่ชุมชน
ส่งมอบอีกงาน ตามเจตนารมณ์ของท่านประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย อ.สมาน มาลีพันธ์ุ
ในโครงการ “SASANA ปันน้ำใจ สานสายใย สู่ชุมชน”
คราวนี้เป็นครอบครัวของ คุณมาลีวัลย์ นุตมะหะหมัด และน้องวีรวัฒน์ บุญมาเลิศ โดยทีม SASANA
ได้เปลี่ยนฝาบ้านโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ซ่อมแซมหลังคา ปรับบันได และปรับปรุงห้องน้ำภายในบ้าน หวังว่าด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจะทำให้คุณมาลีวัลย์
มีความเข้มแข็งที่จะหาเลี้ยงชีพด้วยความขยันหมั่นเพียร และน้องวีรวัฒน์จะตั้งใจเรียนหนังสือและเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวต่อไปในอนาคต