ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   มาตราการการป้องกันโรคระบาดโควิค -19

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ดำเนินการทำความสะอาดในทุกๆจุดของเราศาสนบริหารธุรกิจ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิค -19