กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   นางสาวทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัย นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการบัญชี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

นางสาวทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัย นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการบัญชี
ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2561 
ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจทุกคน
ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้