กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   ประชาสัมพันธ์ จากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565