กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   จัดอบรมวิชาชีพให้ความรู้หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอขายในยุค Digital
ชมรมวิชาชีพการตลาด จัดอบรมวิชาชีพให้ความรู้หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอขายในยุค Digital
ในวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00น.