ข่าวการศึกษา
หน้าแรก   /   ข่าวการศึกษา  /   มูลนิธิเอสซีจี ให้ทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ


มูลนิธิเอสซีจี ชวนน้องๆ ที่จบ ม.3 เรียนฟรี 5 ปี กับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’

 


มูลนิธิเอสซีจี เชิญชวนน้องๆ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สนใจเรียนต่อสายอาชีวะ ในสาขาช่างอุตสาหกรรม สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มาร่วมเป็นนักเรียนทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นทุนให้เปล่า ไม่มีภาระผูกพันต้องใช้คืน และเป็นทุนที่ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ปัจจุบันประเทศไทยประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในระดับอาชีวศึกษาจำนวนมาก จากข้อมูลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ระบุว่า ปัจจุบันมีความต้องการแรงงานคุณภาพสายอาชีพมากถึงปีละกว่า 500,000 คน ทั้งนี้ ตามแนวทางการพัฒนากำลังคน หรือการปรับตัวเพื่อก้าวไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในช่วง 5 ปี ต่อจากนี้นั้น จำเป็นจะต้องมีการสร้างแรงงานรุ่นใหม่ในระดับอาชีวศึกษาถึง 1.99 ล้านคน มูลนิธิเอสซีจี ซึ่งเชื่อมั่นว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนย่อมมีรากฐานมาจากการพัฒนา ‘คน’ ดังนั้น เมื่อคนมีความสามารถ มีความชอบ และมีความถนัดที่แตกต่างกัน เราจึงต้องมุ่งมั่นส่งเสริมพวกเขาเหล่านั้นไปให้ถูกทาง เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป

สำหรับน้องๆ ที่สนใจสมัครขอรับทุน ‘อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ’ โดยมูลนิธิเอสซีจี สามารถเข้าไปดูกติกาเงื่อนไขการสมัคร พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.scgfoundation.org/อาชีวะฝีมือ ชนคนสร้างชาติ ตั้งแต่วันนี้ – 15 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 02–586–1475 หรือ 02–586–5506