ข่าวการศึกษา
หน้าแรก   /   ข่าวการศึกษา  /   ประกาศผลการประกวดเพลงสากล (อย่างไม่เป็นทางการ)

 

ประกาศผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดร้องเพลงสากล ประจำปีการศึกษา 2560

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

22  มกราคม  2561


ผลการประกวดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  คลิ๊ก


ผลการประกวดระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) คลิ๊ก