ข่าวการศึกษา
หน้าแรก   /   ข่าวการศึกษา  /   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2562

 

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เจ้าภาพ

- การแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ระดับชาติ   วันที่ 24  มกราคม 2563

-การประกวดร้องเพลงสากล  ระดับภาค  วันที่ 23  มกราคม 2563


ประเภทการแข่งขันทักษะการเขียนแผนธุรกิจ

- รายละเอียดการแข่งขัน คลิ๊ก

- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน คลิ๊ก

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร
ประเภทการประกวดร้องเพลงสากล

- รายละเอียดการแข่งขัน คลิ๊ก

- สมัครเข้าร่วมแข่งขัน คลิ๊ก

- ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร


ประกาศผลการประกวด

1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

2.ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)