ข่าวการศึกษา
หน้าแรก   /   ข่าวการศึกษา  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจทำ MOU กับสถาบันต่าง ๆ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ
"มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี"


 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ
"วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม"
 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับ
"บริษัทแม็คเอ็นดูเคชั่น จำกัด"