ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รับเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 32สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ฯ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั่้งที่ 32 ปีการศึกษา 2560 ณ. มหาวิทยาลัยธนบุรี
โดยมี ดร.อดิศร สินประสงค์  เป็นประธานในการจัดงาน
ดร.ศรีชัย  พรประชาธรรม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้