ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   นักเรียนระดัับชั้นปวช.3 และปวส.2 สอบ V-net ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ 1
 
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน  นักศึกษาคนเก่ง

ที่สอบ V-net ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ และปริมนฑณ

ระดับปวช.3     นายศศธร   แซ่เฮ้ง

ระดับปวส.2    นางสาวศริญญา  สุดจินดา