ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมงานวันนักประดิษฐ์

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมแข่งขัน "งานวันนักประดิษฐ์"
ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ. ใบเทคบางนา

ชื่อผลงาน   "การพัฒนาน้ำยาขัดรองเท้าจากน้ำมันเครื่อง"

ชื่อเจ้าของผลงาน  
1. นางสาวธีรนุช  มังประเสริฐ
2. นางสาวสรารัตน์  ทองอ่อน
3. นางสาวทัศศินันต์  เลี่ยงตระกลูชัย

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ปราณี  มิสกาวัน
นางสาวอณู   เทศงามถ้วน

ข้อมูลผลงาน นำ้ยาขัดรองเท้าจากน้ำมันเคร่ื่อง  (ดาวโหลดที่นี่)