ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ผลการประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ปีการศึกษา 2560

 

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ได้เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสิ่งประดิษฐ์ 
ณ.หมุู่บ้านครู ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 
บัดนี้มีการประกาดผลการแข่งขันดังนี้