ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ

 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2567

ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 

ทุก ๆ คนอย่าลืมมาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกผู้แทนให้กับตัวเองกันนะ.

ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรม สาขาการบัญชี  สาขาการตลาด สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก

 

"ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรมสาขาการบัญชี"

 


"ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรมสาขาการตลาด"

 

 

"ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรมสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ"

 

 

"ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรมสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล"


 

 

"ผู้ลงสมัครเลือกตั้งประธานชมรมสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก"