ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการศาสนพลีทาน สังสรรค์ อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1444

โครงการศาสนพลีทาน สังสรรค์ อีดิลอัฎฮา ฮ.ศ.1444 อาจารย์สมาน มาลีพันธ์ุ และครอบครัวทำอุฎหิยะฮ์ วัว 2 ตัวในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2566 และจะแบ่งเนื้อให้ครู บุคลากร นักเรียน และชุมชนในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม เนื้อและส่วนต่างๆที่เหลือจะนำมาทำอาหารจัดเลี้ยงครู นักเรียน และบุคลากร ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2566 ขอเชิญครู นักเรียน และบุคลากรทุกท่านร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขออัลลอฮ์ทรงตอบแทนการงานที่ดีของเราและของท่าน และขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนให้กับเราและทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้