ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการ อวท.เรื่อง การจัดกิจกรรมวันแม่แห่วชาติ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

ประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการ อวท.
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
โดยชมรมวิชาชีพการตลาด
เรื่อง การจัดกิจกรรมวันแม่แห่วชาติ
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕
ณ ลานอเนกประสงค์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ