ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชาสัมพันธ์การตรวจคัดกรองโควิค - 19 วันที่ที่ 6 มีนาคม 2565

 

                                      -----------ประชาสัมพันธ์--------  

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้จัดให้มีการตรวจคัดกรองโควิค - 19

สำหรับนักเรีย/นักศึกาษา อาจารย์และบุคลากร ของวิทยาลัยฯ

ในวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2565