ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เยาวชนมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่”

ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เยาวชนมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่”

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 8.30 น.- 12.30 น.

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ในส่วนคิวอาร์โค้ดเข้าสู่ระบบการสัมมนา จะแจ้งให้ทราบต่อไป