ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาล PMG และโรงแรมอัลมีรอซ ทำการตรวจ ATK

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ร่วมกับ โรงพยาบาล PMG และโรงแรมอัลมีรอซ ทำการตรวจ ATK

ให้กับนักเรียนนักศึกษา และบุคลากรในวันเปิดภาคการศึกษา ภาค 2/2564

วันแรก 1 พฤศจิกายน 2564 และ 7 พฤศจิกายน 2564

หากตรวจพบจะส่งเข้าพักรักษาตัวในระบบ hospitel ที่โรงแรมอัลมีรอซ

นักเรียนนักศึกษากรุณาส่งสำเนาบัตรประชาชนให้อาจารย์ที่ปรึกษาล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป