ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2565
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564
ผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2565
หมายเลข 1 นายชนะรัฐ วงศ์สวัสดิ์
หมายเลข 2 นางสาวศิรินดา กิจประพันธ์