ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565
พี่ๆน้องๆสาขาการบัญชี โปรดรับไว้พิจารณา
หมายเลข 1 นางสาวสราญรัตน์ สุดศรี
หมายเลข 2 นางสาวนาดา อิสมาแอล
หมายเลข 3 นางสาวสุชานันท์ บัวเจริญ
หมายเลข 4 นายภาณุ อีซา