ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมวิชาชีพสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เรียนเชิญ นักเรียน/นักศึกษษ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจทุกท่าน มาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งประธานกันนะคะ 

หมายเลข 1. นายณฐรัฐ  แสงอุทัย

หมายเลข 2 นายมินธาดา  หมื่นดัด

หมายเลข 3 นางสาวนุชวรา  ใบบุตร