ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   เลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพสาขาการตลาด ปีการศึกษา 2565

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

ได้มีการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานชมวิชาชีพสาขาการตลาด ประจำปีการศึกษษ 2565

ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564

เรียนเชิญ นักเรียน/นักศึกษษ สาขาการตลาดทุกท่าน มาใช้สิทธิใช้เสียงเลือกตั้งประธานกันนะคะ 

**หมายเลข 1 นางสาววรัญญา  เจ๊ะสุโหลง**

**หมายเลข 2  นางสาววรนุช ณ มูฮำหมัด**

**หมายเลข 3 นายธวัชชัย  จันทร์ทอง**

**หมายเลข 4 นายเอกศาสตร์ บุสมาน**