ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา2563

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรม "โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา2563"

วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนการสอน และแนวทางในการดำเนินการสอนประจำปีการศึกษา 2564 

วันพุธที่  9 ธันวาคม 2563 ณ.หัองสมุดวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ