ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเริ่มธุรกิจใหม่

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา

เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ 

การฝึกอบรมการเขียนแผนธุรกิจ การพัฒนา การประกอบธุรกิจ ให้คำปรึกษาแนะนำ จากครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ และถ้าประกวดแผนธุรกิจชนะ จะได้รับคัดเลือกให้ดำเนินธุรกิจภายในวิทยาลัยที่ตนเองเสนอในแผนธุรกิจและได้รับงบสนับสนุน

คุณสมบัตผู้เข้าร่วม

1. นักเรียน นักศึกษา ที่ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

2. มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ใส่ใจ ในการเป็นผู้ประกอบการ

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
กยศ
สวทช
สสส