ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29

การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562 "ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง"

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
กยศ
สวทช
สสส