ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ระกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาประจำปีพศ.2562

การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29
ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี
วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562
"ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง"