ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   พระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2561

นางสาวทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัย นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการบัญชี
ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ
เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีการศึกษา 2561 

ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจทุกคน
ขอแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้