ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562”
ทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นำโดย อ.ฮัสนา และไหม พร้อมลูกทีมอันประกอบด้วย
น.ส.เรนันท์ชนา ปานนพภา สาขาการบัญชี
น.ส.สุทธิดา เทียนมณี สาขาการบัญชี
น.ส.สโรชา สบายภักดิ์ สาขาการตลาด
นำผลงาน “กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่” คว้ารางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่
ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ชาว SASANA ทุกคนขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทีมนำชิ้นงานไปพัฒนาต่อยอด
และนำเหรียญทองกลับมาให้พวกเราได้ชื่นชมในปีหน้า