ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รางวัลครู และ ผู้บริหารดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561
ขอแสดงความยินกับ

อาจารย์ปราณี  มิสกาวัน  ได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561

อาจารย์ ภราดร  แก้วนุช ได้รับรางวัล ครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2561