ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก
นายมนตรี มาลีพันธ์ุ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
ทำหน้าที่เป็นผู้แทนสถานศึกษา เฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รับพระราชทานรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน
ประเภทอาชีวศึกษา ขนาดเล็ก
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561