ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่องลัง

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์จากกล่อง/ลัง

งานเปิดโลกปริญญาตรี กับ BSU ครั้งที่ 12

ณ มหาวิทยาล้ัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

วันที่ 26 สิงหาคม 2561