ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รางวัลติดดาว ระดับ 4 ดาว กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่

น.ส.เรนันท์ชนา ปานนพภา และน.ส.สรารัตน์ ทองอ่อน   

ได้รางวัลติดดาว ระดับ 4 ดาว

จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการแข่งขันการนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ

ด้วยชิ้นงาน “กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่” ในกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2561

ภาคกลางและภาคตะวันออก จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 

ควบคุมทีมโดย อ.ฮัสนา และไหม และ อ.กฤติมา มะลิวัลย์

นับเป็นของขวัญวันอีดิลอัฎฮาที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง สำหรับพวกเราชาว SASANA ทุกคน