ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   รางวัลพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษา
เกียรติบัตรฉบับนี้แม้จะระบุเพียงชื่อผู้อำนวยการ แต่เจ้าของที่แท้จริงคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา
ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ทั้งหมดขอขอบคุณทุกๆคนอีกครั้ง
เราจะก้าวไปด้วยกัน จำนวนนักเรียนของเราอาจมีลดอาจมีเพิ่ม แต่เราจะไม่ยอมลดคุณภาพของเราลงอย่างแน่นอน