ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   กิจกรรมประกวดโครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในประบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ บริษัทเอสโซ่(ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

จัดกิจกรรมประกวดครงการวิทยาศาสตร์สมาคมวิทยาศาสตร์ - อาชีวศึกษา - เอสโซ่

วันที่ 27 มิถุนายน 2561

ณ.วิทยาลัยพณิชการเชตุพน
อาจารย์ผู้ควบคุม   อ.กิติมา มะลิวัลย์

นักเรียนเข้าแข่งขันระดับปวช.

1. นางสาวสตรี  พรมทา  ปวช. 3/3
2. นายณัศรุจน์  ดีสะเมาะ ปวช. 1/3
3. นายอััลนาส  อับดุลเลาะ ปวช. 1/3

อาจารย์ผู้ควบคุม   อ.ฮัสนา  และไหม

นักเรียนเข้าแข่งขันระดับปวส.

1. นางสาวเรนันท์ชนก  ปานพนภา
2. นางสาวสโรชา  สบายภักดิ์
3. นางสาวอารียา บุญมาเลิศ